RTC DE BEURS IS GESTOPT

Vragen met betrekking tot instroom als leerkracht of ondersteuner in het basisonderwijs voor de regio Haarlemmermeer kunnen gestuurd worden naar:

info@ikwordleerkracht.nl

RTC De Beurs
Vervanging Leerkrachten

Postbus 223 | 2130 AE Hoofddorp

E-mail:

info@rtcdebeurs.nl